Vid första anblick kan man inte se vem som har dyspraxi, det är därför denna typ av diagnoser också kan kallas för dolda funktions­nedsättningar.
     
Dyspraxi är en neurologisk störning som påverkar personens möjligheter att planera och utföra fin- och grov­motoriska uppgifter.

Det finns mycket att läsa om diagnosen men inget ställe som kortfattat och enkelt beskriver den. Med dyspraxi.se vill jag förenkla för dem som vill veta lite mer. Jag hoppas också att dyspraxi.se kan motarbeta stereotypa bilder, om vad som är normalt, som kan leda till mobbing och utanförskap.

dyspraxi.se