Grafisk profil åt Tandläkare Westerhäll. Logotypen består av företagsnamn och ett grafiskt element i form av ett monogram som utgörs av T och liggande W.
Förutom initialerna för Tandläkare Westerhäll, är det grafiska elementet även symbol för tandläkaryrket med en orm som ringlar sig uppför en tandnyckel.