Jag uppskattar tillgänglig form, vilket jag också undersöker närmare i metodhandboken Tio tips för tillgänglighet, som handlar om hur organisationer kan arbeta för att bli mer tillgängliga för sina medlemmar.

Ingår sedan hösten 2017 som kurslitteratur för högskolepedagogik.

Specialpedagogisk tidskrift skrev såhär i sin recension: "Boken är uppbyggd på ett föredömligt pedagogiskt sätt och är mycket estetiskt tilltalande."